Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avsändande
Presens particip avsänt
Presens particip avsänd
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens sänder av sänder av sänder av sänder av sänder av sänder av
Preteritum sände av sände av sände av sände av sände av sände av
Futurum ska sända av ska sända av ska sända av ska sända av ska sända av ska sända av
Konditionalis I skulle sända av skulle sända av skulle sända av skulle sända av skulle sända av skulle sända av
Perfekt har sänt av har sänt av har sänt av har sänt av har sänt av har sänt av
Pluskvamperfekt hade sänt av hade sänt av hade sänt av hade sänt av hade sänt av hade sänt av
Futurum exaktum ska ha sänt av ska ha sänt av ska ha sänt av ska ha sänt av ska ha sänt av ska ha sänt av
Konditionalis II skulle ha sänt av skulle ha sänt av skulle ha sänt av skulle ha sänt av skulle ha sänt av skulle ha sänt av
Imperativ - sänd av - - sänd av -

Verben ähnlich wie avsända

Konjugierte Verben vor und nach avsända

« avsända »