Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avsägande
Presens particip avsagt
Presens particip avsagd
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens avsäger avsäger avsäger avsäger avsäger avsäger
Preteritum avsade avsade avsade avsade avsade avsade
Futurum ska avsäga ska avsäga ska avsäga ska avsäga ska avsäga ska avsäga
Konditionalis I skulle avsäga skulle avsäga skulle avsäga skulle avsäga skulle avsäga skulle avsäga
Perfekt har avsagt har avsagt har avsagt har avsagt har avsagt har avsagt
Pluskvamperfekt hade avsagt hade avsagt hade avsagt hade avsagt hade avsagt hade avsagt
Futurum exaktum ska ha avsagt ska ha avsagt ska ha avsagt ska ha avsagt ska ha avsagt ska ha avsagt
Konditionalis II skulle ha avsagt skulle ha avsagt skulle ha avsagt skulle ha avsagt skulle ha avsagt skulle ha avsagt
Imperativ - avsäg - - avsäg -

Verben ähnlich wie avsäga

Konjugierte Verben vor und nach avsäga

« avsäga »