Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip inkarnerande
Presens particip inkarnerat
Presens particip inkarnerad
Art/Gattung jagduhan/hon/den/detvinide
Presensinkarnerar inkarnerar inkarnerar inkarnerar inkarnerar inkarnerar
Preterituminkarnerade inkarnerade inkarnerade inkarnerade inkarnerade inkarnerade
Futurum ska inkarnera ska inkarnera ska inkarnera ska inkarnera ska inkarnera ska inkarnera
Konditionalis I skulle inkarnera skulle inkarnera skulle inkarnera skulle inkarnera skulle inkarnera skulle inkarnera
Perfekt har inkarnerat har inkarnerat har inkarnerat har inkarnerat har inkarnerat har inkarnerat
Pluskvamperfekt hade inkarnerat hade inkarnerat hade inkarnerat hade inkarnerat hade inkarnerat hade inkarnerat
Futurum exaktum ska ha inkarnerat ska ha inkarnerat ska ha inkarnerat ska ha inkarnerat ska ha inkarnerat ska ha inkarnerat
Konditionalis II skulle ha inkarnerat skulle ha inkarnerat skulle ha inkarnerat skulle ha inkarnerat skulle ha inkarnerat skulle ha inkarnerat
Imperativ- inkarnera -- inkarnera -

Verben ähnlich wie inkarnera

Konjugierte Verben vor und nach inkarnera

« inkarnera »