Gesamte Verbformen: 106
Imperative und Partizipien
Presens particip värnande
Perfekt particip värnad
Supinum värnat
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens värnar värnar värnar värnar värnar värnar
Preteritum värnade värnade värnade värnade värnade värnade
Futurum ska värna ska värna ska värna ska värna ska värna ska värna
Konditionalis I skulle värna skulle värna skulle värna skulle värna skulle värna skulle värna
Perfekt har värnat har värnat har värnat har värnat har värnat har värnat
Pluskvamperfekt hade värnat hade värnat hade värnat hade värnat hade värnat hade värnat
Futurum exaktum ska ha värnat ska ha värnat ska ha värnat ska ha värnat ska ha värnat ska ha värnat
Konditionalis II skulle ha värnat skulle ha värnat skulle ha värnat skulle ha värnat skulle ha värnat skulle ha värnat
Imperativ - värna - värna -

Verben ähnlich wie varna

Konjugierte Verben vor und nach varna