Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip värderande
Perfekt particip värderad
Supinum värderat
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens värderar värderar värderar värderar värderar värderar
Preteritum värderade värderade värderade värderade värderade värderade
Futurum ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera
Konditionalis I skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera
Perfekt har värderat har värderat har värderat har värderat har värderat har värderat
Pluskvamperfekt hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat
Futurum exaktum ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat
Konditionalis II skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat
Imperativ - värdera - värdera -

Konjugierte Verben vor und nach värdera