Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip upphörande
Perfekt particip upphörd
Supinum upphört
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens hör upp hör upp hör upp hör upp hör upp hör upp
Preteritum hörde upp hörde upp hörde upp hörde upp hörde upp hörde upp
Futurum ska höra upp ska höra upp ska höra upp ska höra upp ska höra upp ska höra upp
Konditionalis I skulle höra upp skulle höra upp skulle höra upp skulle höra upp skulle höra upp skulle höra upp
Perfekt har hört upp har hört upp har hört upp har hört upp har hört upp har hört upp
Pluskvamperfekt hade hört upp hade hört upp hade hört upp hade hört upp hade hört upp hade hört upp
Futurum exaktum ska ha hört upp ska ha hört upp ska ha hört upp ska ha hört upp ska ha hört upp ska ha hört upp
Konditionalis II skulle ha hört upp skulle ha hört upp skulle ha hört upp skulle ha hört upp skulle ha hört upp skulle ha hört upp
Imperativ - hör upp - hör upp -

Verben ähnlich wie upphöra

Konjugierte Verben vor und nach upphöra