Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip upphävande
Perfekt particip upphävd
Supinum upphävt
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens häver upp häver upp häver upp häver upp häver upp häver upp
Preteritum hävde upp hävde upp hävde upp hävde upp hävde upp hävde upp
Futurum ska häva upp ska häva upp ska häva upp ska häva upp ska häva upp ska häva upp
Konditionalis I skulle häva upp skulle häva upp skulle häva upp skulle häva upp skulle häva upp skulle häva upp
Perfekt har hävt upp har hävt upp har hävt upp har hävt upp har hävt upp har hävt upp
Pluskvamperfekt hade hävt upp hade hävt upp hade hävt upp hade hävt upp hade hävt upp hade hävt upp
Futurum exaktum ska ha hävt upp ska ha hävt upp ska ha hävt upp ska ha hävt upp ska ha hävt upp ska ha hävt upp
Konditionalis II skulle ha hävt upp skulle ha hävt upp skulle ha hävt upp skulle ha hävt upp skulle ha hävt upp skulle ha hävt upp
Imperativ - häv upp - häv upp -

Verben ähnlich wie upphäva

Konjugierte Verben vor und nach upphäva