Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip förkrossande
Perfekt particip förkrossad
Supinum förkrossat
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens förkrossar förkrossar förkrossar förkrossar förkrossar förkrossar
Preteritum förkrossade förkrossade förkrossade förkrossade förkrossade förkrossade
Futurum ska förkrossa ska förkrossa ska förkrossa ska förkrossa ska förkrossa ska förkrossa
Konditionalis I skulle förkrossa skulle förkrossa skulle förkrossa skulle förkrossa skulle förkrossa skulle förkrossa
Perfekt har förkrossat har förkrossat har förkrossat har förkrossat har förkrossat har förkrossat
Pluskvamperfekt hade förkrossat hade förkrossat hade förkrossat hade förkrossat hade förkrossat hade förkrossat
Futurum exaktum ska ha förkrossat ska ha förkrossat ska ha förkrossat ska ha förkrossat ska ha förkrossat ska ha förkrossat
Konditionalis II skulle ha förkrossat skulle ha förkrossat skulle ha förkrossat skulle ha förkrossat skulle ha förkrossat skulle ha förkrossat
Imperativ - förkrossa - förkrossa -

Konjugierte Verben vor und nach förkrossa