Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip förhörande
Perfekt particip förhörd
Supinum förhört
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens förhör förhör förhör förhör förhör förhör
Preteritum förhörde förhörde förhörde förhörde förhörde förhörde
Futurum ska förhöra ska förhöra ska förhöra ska förhöra ska förhöra ska förhöra
Konditionalis I skulle förhöra skulle förhöra skulle förhöra skulle förhöra skulle förhöra skulle förhöra
Perfekt har förhört har förhört har förhört har förhört har förhört har förhört
Pluskvamperfekt hade förhört hade förhört hade förhört hade förhört hade förhört hade förhört
Futurum exaktum ska ha förhört ska ha förhört ska ha förhört ska ha förhört ska ha förhört ska ha förhört
Konditionalis II skulle ha förhört skulle ha förhört skulle ha förhört skulle ha förhört skulle ha förhört skulle ha förhört
Imperativ - förhör - förhör -

Verben ähnlich wie förhöra

Konjugierte Verben vor und nach förhöra