Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip extraderande
Presens particip extraderat
Presens particip extraderad
Art/Gattung jagduhan/hon/den/detvinide
Presensextraderar extraderar extraderar extraderar extraderar extraderar
Preteritumextraderade extraderade extraderade extraderade extraderade extraderade
Futurum ska extradera ska extradera ska extradera ska extradera ska extradera ska extradera
Konditionalis I skulle extradera skulle extradera skulle extradera skulle extradera skulle extradera skulle extradera
Perfekt har extraderat har extraderat har extraderat har extraderat har extraderat har extraderat
Pluskvamperfekt hade extraderat hade extraderat hade extraderat hade extraderat hade extraderat hade extraderat
Futurum exaktum ska ha extraderat ska ha extraderat ska ha extraderat ska ha extraderat ska ha extraderat ska ha extraderat
Konditionalis II skulle ha extraderat skulle ha extraderat skulle ha extraderat skulle ha extraderat skulle ha extraderat skulle ha extraderat
Imperativ- extradera -- extradera -

Verben ähnlich wie extradera

Konjugierte Verben vor und nach extradera

« extradera »