Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip dekanterande
Perfekt particip dekanterad
Supinum dekanterat
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens dekanterar dekanterar dekanterar dekanterar dekanterar dekanterar
Preteritum dekanterade dekanterade dekanterade dekanterade dekanterade dekanterade
Futurum ska dekantera ska dekantera ska dekantera ska dekantera ska dekantera ska dekantera
Konditionalis I skulle dekantera skulle dekantera skulle dekantera skulle dekantera skulle dekantera skulle dekantera
Perfekt har dekanterat har dekanterat har dekanterat har dekanterat har dekanterat har dekanterat
Pluskvamperfekt hade dekanterat hade dekanterat hade dekanterat hade dekanterat hade dekanterat hade dekanterat
Futurum exaktum ska ha dekanterat ska ha dekanterat ska ha dekanterat ska ha dekanterat ska ha dekanterat ska ha dekanterat
Konditionalis II skulle ha dekanterat skulle ha dekanterat skulle ha dekanterat skulle ha dekanterat skulle ha dekanterat skulle ha dekanterat
Imperativ - dekantera - dekantera -

Verben ähnlich wie dekantera

Konjugierte Verben vor und nach dekantera