Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avtäckande
Perfekt particip avtäckt
Supinum avtäckt
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens täcker av täcker av täcker av täcker av täcker av täcker av
Preteritum täckte av täckte av täckte av täckte av täckte av täckte av
Futurum ska täcka av ska täcka av ska täcka av ska täcka av ska täcka av ska täcka av
Konditionalis I skulle täcka av skulle täcka av skulle täcka av skulle täcka av skulle täcka av skulle täcka av
Perfekt har täckt av har täckt av har täckt av har täckt av har täckt av har täckt av
Pluskvamperfekt hade täckt av hade täckt av hade täckt av hade täckt av hade täckt av hade täckt av
Futurum exaktum ska ha täckt av ska ha täckt av ska ha täckt av ska ha täckt av ska ha täckt av ska ha täckt av
Konditionalis II skulle ha täckt av skulle ha täckt av skulle ha täckt av skulle ha täckt av skulle ha täckt av skulle ha täckt av
Imperativ - täck av - täck av -

Konjugierte Verben vor und nach avtäcka