Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avsugande
Presens particip avsugit
Presens particip avsugen
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens suger av suger av suger av suger av suger av suger av
Preteritum sög av sög av sög av sög av sög av sög av
Futurum ska suga av ska suga av ska suga av ska suga av ska suga av ska suga av
Konditionalis I skulle suga av skulle suga av skulle suga av skulle suga av skulle suga av skulle suga av
Perfekt har sugit av har sugit av har sugit av har sugit av har sugit av har sugit av
Pluskvamperfekt hade sugit av hade sugit av hade sugit av hade sugit av hade sugit av hade sugit av
Futurum exaktum ska ha sugit av ska ha sugit av ska ha sugit av ska ha sugit av ska ha sugit av ska ha sugit av
Konditionalis II skulle ha sugit av skulle ha sugit av skulle ha sugit av skulle ha sugit av skulle ha sugit av skulle ha sugit av
Imperativ - sug av - - sug av -

Verben ähnlich wie avsuga

Konjugierte Verben vor und nach avsuga

« avsuga »