Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avslocknande
Presens particip avslocknat
Presens particip avslocknad
Art/Gattung jagduhan/hon/den/detvinide
Presensavslocknar avslocknar avslocknar avslocknar avslocknar avslocknar
Preteritumavslocknade avslocknade avslocknade avslocknade avslocknade avslocknade
Futurum ska avslockna ska avslockna ska avslockna ska avslockna ska avslockna ska avslockna
Konditionalis I skulle avslockna skulle avslockna skulle avslockna skulle avslockna skulle avslockna skulle avslockna
Perfekt har avslocknat har avslocknat har avslocknat har avslocknat har avslocknat har avslocknat
Pluskvamperfekt hade avslocknat hade avslocknat hade avslocknat hade avslocknat hade avslocknat hade avslocknat
Futurum exaktum ska ha avslocknat ska ha avslocknat ska ha avslocknat ska ha avslocknat ska ha avslocknat ska ha avslocknat
Konditionalis II skulle ha avslocknat skulle ha avslocknat skulle ha avslocknat skulle ha avslocknat skulle ha avslocknat skulle ha avslocknat
Imperativ- avslockna -- avslockna -

Verben ähnlich wie avslockna

Konjugierte Verben vor und nach avslockna

« avslockna »