Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avhandlande
Presens particip avhandlat
Presens particip avhandlad
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens handlar av handlar av handlar av handlar av handlar av handlar av
Preteritum handlade av handlade av handlade av handlade av handlade av handlade av
Futurum ska handla av ska handla av ska handla av ska handla av ska handla av ska handla av
Konditionalis I skulle handla av skulle handla av skulle handla av skulle handla av skulle handla av skulle handla av
Perfekt har handlat av har handlat av har handlat av har handlat av har handlat av har handlat av
Pluskvamperfekt hade handlat av hade handlat av hade handlat av hade handlat av hade handlat av hade handlat av
Futurum exaktum ska ha handlat av ska ha handlat av ska ha handlat av ska ha handlat av ska ha handlat av ska ha handlat av
Konditionalis II skulle ha handlat av skulle ha handlat av skulle ha handlat av skulle ha handlat av skulle ha handlat av skulle ha handlat av
Imperativ - handla av - - handla av -

Verben ähnlich wie avhandla

Konjugierte Verben vor und nach avhandla

« avhandla »