Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avhakande
Presens particip avhakat
Presens particip avhakad
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens hakar av hakar av hakar av hakar av hakar av hakar av
Preteritum hakade av hakade av hakade av hakade av hakade av hakade av
Futurum ska haka av ska haka av ska haka av ska haka av ska haka av ska haka av
Konditionalis I skulle haka av skulle haka av skulle haka av skulle haka av skulle haka av skulle haka av
Perfekt har hakat av har hakat av har hakat av har hakat av har hakat av har hakat av
Pluskvamperfekt hade hakat av hade hakat av hade hakat av hade hakat av hade hakat av hade hakat av
Futurum exaktum ska ha hakat av ska ha hakat av ska ha hakat av ska ha hakat av ska ha hakat av ska ha hakat av
Konditionalis II skulle ha hakat av skulle ha hakat av skulle ha hakat av skulle ha hakat av skulle ha hakat av skulle ha hakat av
Imperativ - haka av - - haka av -

Verben ähnlich wie avhaka

Konjugierte Verben vor und nach avhaka

« avhaka »