Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip avhackande
Presens particip avhackat
Presens particip avhackad
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens hackar av hackar av hackar av hackar av hackar av hackar av
Preteritum hackade av hackade av hackade av hackade av hackade av hackade av
Futurum ska hacka av ska hacka av ska hacka av ska hacka av ska hacka av ska hacka av
Konditionalis I skulle hacka av skulle hacka av skulle hacka av skulle hacka av skulle hacka av skulle hacka av
Perfekt har hackat av har hackat av har hackat av har hackat av har hackat av har hackat av
Pluskvamperfekt hade hackat av hade hackat av hade hackat av hade hackat av hade hackat av hade hackat av
Futurum exaktum ska ha hackat av ska ha hackat av ska ha hackat av ska ha hackat av ska ha hackat av ska ha hackat av
Konditionalis II skulle ha hackat av skulle ha hackat av skulle ha hackat av skulle ha hackat av skulle ha hackat av skulle ha hackat av
Imperativ - hacka av - - hacka av -

Verben ähnlich wie avhacka

Konjugierte Verben vor und nach avhacka

« avhacka »